In zijn verslag van de laatste raadsvergadering van 2021 (RdL 23/12/21) merkte verslaggever Gerrit van Ginkel op, dat het de LON blijkbaar niet lukt om een storingsvrije uitzending te verzorgen. Hij constateerde dat het geluid soms wegviel, het inloggen van een gastspreker niet lukte en sommige raadsleden het knopje aan/uit van een microfoon niet goed konden bedienen.

Deze waarnemingen waren op zich correct, maar de oorzaak ervan werd er niet bij vermeld.
Dat is ook best te begrijpen, want wat weet van Ginkel nou van wat de LON doet om in deze coronatijden de digitale raads- en commissievergaderingen op de tv in de huiskamer te brengen?

Hoogste tijd om dat uit te leggen

De LON geeft tijdens de digitale raads- en commissievergadering de datastream door, die haar vanuit de computer bij de griffie, waar MS Teams op draait, wordt aangeleverd. Die datastream gaat eerst vanuit de LON-studio naar Hilversum om daaruit weer door diverse providers zoals KPN, Ziggo, T-Mobile enz. op verzoek van hun abonnees naar de tv in de huiskamer te worden doorgestreamd.
Dat is een hele reis, vandaar dat er altijd enige vertraging optreedt. Ook kunnen er onderweg, buiten de macht van de LON wel eens storingen optreden. Dat geldt overigens ook voor het signaal dat de LON via de LON-app en de LON-website aanbiedt.

De kwaliteit van de datastream, die in de LON-studio binnenkomt en naar Hilversum wordt doorgezonden, wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de computerapparatuur die hem aanlevert, alsook door de kwaliteit (en het gebruik) van de pc’s, laptops en tablets die er via internet mee verbonden zijn.
Die laatste zijn dus persoonlijke pc’s, laptops en tablets van de raadsleden, ambtenaren, leden van het college, eventuele insprekers. Kortom van iedereen die digitaal binnen MS Teams aan de vergadering meedoet.

Het probleem is nu dat die tientallen verbonden pc’s, laptops en tablets, soms wel meer dan 50 tegelijk, niet allemaal even nieuw en van gelijke kwaliteit zijn, of voorzien zijn van de laatste software-updates. En dat geldt ook voor de lokale thuisnetwerken, die ze via kabel of wifi verbinden met het internet.
Het laat zich dan ook raden welk effect het heeft op beeld en geluid, wanneer gebruik wordt gemaakt van een oudere pc, die niet voorzien is van de laatste updates en die via een wifi repeater met een slechte ontvangst met het internet verbonden is.
Of wat ook veel voorkomt: de aanwezigheid van een switch in het thuisnetwerk, die een te lage bandbreedte heeft. Dan krijg je onherroepelijk een stilstaand of stotterend beeld en het niet synchroon lopen of wegvallen van het geluid.

De LON is altijd bereid om te helpen en te adviseren en waar mogelijk problemen op te lossen om ervoor te zorgen dat de raads- en commissievergaderingen, ook nu zij vanwege alle coronaregels digitaal gehouden moeten worden, storingsvrij op de tv in de huiskamer gevolgd kunnen worden.
Maar we hopen met het bovenstaande wel te hebben uitgelegd, dat er ook een zekere verantwoordelijkheid ligt bij de individuele digitale deelnemers aan die vergaderingen.
Want als het signaal dat zij aanleveren van onvoldoende kwaliteit is, kan het op de tv niet beter zijn.

Share This
Hide picture