Vacature secretaris Coöperatie OnsNet Nuenen
Er is een vacature ontstaan in het bestuur van de CONN voor de positie van secretaris. De secretaris is bestuurlijk verantwoordelijk voor de agendering en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de ledenraad. Daarvoor overlegt hij/zij met de beleidsmedewerker en indien nodig met de voorzitter.
Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profielschets te vinden.
Interesse?
Belangstellenden worden verzocht voor 1 februari per mail te reageren bij de voorzitter van het bestuur hansdoffegnies@connuenen.nl.

Vacature lid ledenraad Coöperatie OnsNet Nuenen
Door het aftreden van twee leden van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen U.A. zijn er twee vacatures in de ledenraad ontstaan.
Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profielschets te vinden.
Interesse?
Belangstellenden worden verzocht voor 13 februari per mail te reageren bij de voorzitter van de ledenraad janzwang@outlook.com.

Share This
Hide picture