Nieuw mobiliteitsbeleid

In december 2017 is de mobiliteitsvisie Nuenen vastgesteld. Deze visie is doorvertaald naar een mobiliteitsbeleid, dat bestaat uit 8 modules. Het college van B&W heeft op 19 maart 2019 ingestemd met de modules en 7 hiervan vrijgegeven voor inspraak. Vanaf vrijdag 29 maart tot vrijdag 10 mei liggen de modules ter inzage (op het gemeentehuis en online via www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid) en kunt u een inspraakreactie indienen.

Pagina's: 1 2

Dementie

De gemeente Nuenen heeft zich tot doel gesteld om een dementievriendelijke gemeente te worden. Recent is daartoe een werkgroep opgericht, waarover al een keer eerder werd geschreven in de plaatselijke media.

Pagina's: 1 2

Heppie (t)Huis opent haar deuren

Op 5 april 2019 opende Heppie (t)Huis op een feestelijke manier haar deuren. Heppie (t)Huis is een huis voor 8 kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Ze vinden hier een veilige, stabiele woonplek in hun eigen sociale omgeving vlakbij hun vrienden, school en (sport)club. Het is een plek waar ze zich echt thuis kunnen voelen en zichzelf mogen zijn. De kinderen maken onderdeel uit van een grote hartelijke ‘familie’ bestaande uit een vast team van medewerkers en huishond Douchka.

Pagina's: 1 2

Nieuw adres kaarters Jo van Dijkhof

Vanwege de sluiting van de Gasterij van de Jo van Dijkhof zijn wij per 3 april verhuisd, met de kaartclub, naar een nieuwe locatie

Pagina's: 1 2

NuenenGerwenNederwetten200jaar!

Op 1 januari 2021 is het 200 jaar geleden dat de huidige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is ontstaan. Op 1 januari 1821 werd Nederwetten samengevoegd met Nuenen-Gerwen.

Pagina's: 1 2

Klompen van de Toekomst

De Klompenwerkplaats van de Toekomst heeft haar deuren geopend. In De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode, waar de werkplaats is gevestigd, maakte eigenaar Eric van de Hurk vrijdag 5 april jongstleden voor het eerst in jaren weer een paar klompen op de machines van de voormalige klompenfabriek van Jan van de Laar.

Pagina's: 1 2

Clubs en verenigingen: 1.519 euro

Een mooie opsteker voor 2 verenigingen in Nuenen. Dankzij hun achterban kwam er bij deze clubs in 2018, 1.519 euro extra binnen in de clubkas. De achterban steunt haar vereniging door specifiek voor deze club mee te spelen met de VriendenLoterij.

Pagina's: 1 2

Summa-studenten naar WK in Rusland

Jasper van Kol uit Nuenen en Rick Jooren uit Eindhoven wonnen goud tijdens Skills The Finals, de finales van de Skills Heroes vakwedstrijden. Van 20 tot en met 22 maart gingen zij de strijd aan met mbo-vakgenoten in de RAI Amsterdam. Met de winst plaatsten zij zich voor WorldSkills, het WK voor beroepen dat eind augustus plaatsvindt in Kazan, Rusland. Vorig jaar deden ze in Boedapest mee aan EuroSkills, het EK. Ze werden toen vijfde in hun vakgebied. Daarnaast verdienden ze voor hun bovengemiddelde score een Medal of Excellence.

Pagina's: 1 2

Paasfeest 2019 op Weverkeshof

Hallo jongens en meisjes van Nuenen en omgeving. Op woensdagmiddag 17 april van 13.30- tot 16.00 uur en zaterdagmiddag 20 april van 13.30- tot 16.00 uur gaan we weer Paaseieren versieren!

Pagina's: 1 2

Gouden Duim voor Hans, Corrie en Wil


Onverwacht bezoek, woensdag 27 maart, in Nuenen. Hans Bijleveld, Corrie Eshuis en Wil Walraven kregen De Gouden Duim van de provincie Noord-Brabant. Het beeldje met bijbehorende oorkonde werd ze overhandigd door Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur. De drie inwoners van Nuenen zijn cliëntondersteuners: ze helpen ouderen vrijwillig bij het aanvragen van WMO-voorzieningen.

Pagina's: 1 2