Het college heeft groen licht gegeven voor de verbouwing van het leegstaande schoolgebouw aan de Vrouwkesakker voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het is de bedoeling dat de locatie geschikt wordt gemaakt voor semipermanente huisvesting voor een periode van 3 tot 6 maanden (eerste inschatting). De leslokalen worden omgebouwd naar woonruimte, er komt een gezamenlijke keuken en sanitaire voorzieningen. Als alles klaar is kunnen er circa 70 vluchtelingen worden opgevangen.

Daarvoor moet nog heel veel geregeld worden: de verbouwing van het pand, de inrichting ervan, maar ook hoe we de vluchtelingen op sociaal gebied snel kunnen helpen (de inschrijving in de basisregistratie personen, leefgeld, activiteiten, onderwijs etc.). We werken hiervoor uiteraard samen met de Veiligheidsregio en woningcorporatie Helpt Elkander, maar ook met de gemeente Son en Breugel, die een gelijksoortige opvang gaat realiseren.
We willen vluchtelingen zo snel mogelijk een warm en veilig onderkomen bieden en denken daar in de eerste week van juni klaar voor te zijn. Hoewel het een stevige opgave is, zijn we er trots op dat we dit als gemeente kunnen doen.

Share This
Hide picture