Nuenen lijkt akkoord te gaan met komst asielzoekerscentrum, met nuances…

Niets lijkt nog een asielzoekerscentrum in Nuenen in de weg te staan. Al brengt de gemeenteraad wel enige nuances aan in het oorspronkelijke plan van het college. De locatie aan de Pastoormast staat eigenlijk wel vast, maar het aantal vluchtelingen en de duur van de opvang zijn nog een punt van discussie.

Dit bleek maandagavond tijdens de zogenoemde beeldvormende avond in Het Klooster, waar de gemeenteraad toehoorder was van een grote groep voor- en tegenstanders. Iedereen mocht zijn of haar mening geven. De vele tientallen mensen op de bomvolle publiekstribune en in de foyer luisterden belangstellend mee

Maar liefst zeventien mannen en vrouwen deden hun zegje. Eén spreekster haakte voortijdig af, omdat ze – volgens haar eigen zeggen – was bedreigd door een voorstander. Door wie en of ze aangifte ging doen, werd maandagavond overigens niet duidelijk. Jeroen Langenberg wilde wél graag zijn mening geven.

De vader van drie jonge kinderen en ondernemer toonde zich diplomatiek. “Ik denk dat heel veel mensen niet echt tegen de komst van asielzoekers zijn, alleen ageren we tegen de onzorgvuldigheid waarmee voor deze locatie is gekozen. En het aantal asielzoekers dat naar Nuenen gaat komen. Tenminste als de plannen van het college worden gesteund.”

Langenberg sprak tegenover de gemeenteraad en een overvolle publieke tribune over de randvoorwaardelijke aanpassingen om akkoord te gaan met de vestiging van een AZC aan de Pastoormast. Evenals over de duur van het project van tien jaar. “Ik heb namens omwonenden in een klankbordgroep gezeten en van de twintig punten die we hebben genoemd, zijn er slechts acht meegenomen in het raadsvoorstel.”

Transparant

Naast dat hij lid is van Actiecomité Leefbaar Boschhoeve, een heel kinderrijke buurt, is Langenberg ook ondernemer. “Ik benoem dit specifiek, omdat ik vind dat er met cijfertjes wordt gegoocheld en er geen financiële onderbouwing is voor alle plannen. Als je alle Nuenenaren wilt meekrijgen, moet je wel transparant zijn.”

Een geheel ander geluid is te horen bij Magchiel Nieuwlaat. Een bewoner van Nuenen die de asielzoekers van harte welkom heet. “De eerdere bijeenkomst bij De Hongerman was mijns inziens zeer eenzijdig, met alleen maar mensen die tegen waren. Ik wil graag de andere kant belichten. De vluchteling komen hierheen, omdat het bittere noodzaak is. Het zijn geen gelukzoekers.”

Als Nieuwlaat hoort van de factor ‘criminaliteit’ die wordt genoemd, als reden om geen asielzoekers onder te brengen in de gemeente, wordt hij bijna boos. “Je praat immers over een grote groep kinderen. En als er al rotzooi is, komt dit vaak van de mensen die hier illegaal zijn. Er zijn in Nederland zo’n tweehonderd AZC’s en alleen in Budel en – in mindere mate – in Ter Apel zijn er incidenten geweest.”

Nieuwlaat spreek uit ervaring – zo blijkt. “We wonen naast Oekraïners en dat gaat perfect. En dit zijn er ook een stuk of honderd. Het zijn hartstikke vriendelijke mensen. We worden uitgenodigd voor Kerst en dergelijke en als je ze op straat tegenkomt, op in de winkel, zeggen ze altijd goedendag.”

Raadsbreed

Ronald Thomassen sprak namens de GroenLinks-PvdA-fractie en voorzag toch nog wel wat obstakels. “Denk dan aan de veiligheid, het aantal asielzoekers, het (nog) ontbreken van een veiligheidsplan en de lange looptijd. Vandaar dat we een amendement voorbereiden, dat het liefst raadsbreed wordt gedragen.”

Het initiatief komt dus van de Groen Links-PvdA. Thomassen is heel duidelijk waarom: “Als we niet iets doen, dan blijven we verdeeld. Het voorstel dat er nu ligt, kan de goedkeuring van alle partijen wegdragen. En we hebben het dan niet alleen over een wijziging in het aantal vluchtelingen en de duur van het project.”

Ook het creeëren van voorwaarden om de veiligheid in en rondom het AZC te waarborgen is volgens Thomassen een belangrijke eis van de raad. Denk dan aan het regelmatig fysiek aanwezig zijn van bijvoorbeeld politie. Dit geeft toch een wat veiliger gevoel. En de zogeheten ‘noodknop’ – om op elk moment de stekker uit het project te trekken – is toegezegd door burgemeester Van Toorenburg.

Positief

Wethouder Niels Wouters kreeg van de gemeenteraad dus nog wat huiswerk mee. Hij moet terug naar het COA, om te praten over het aantal asielzoekers en de duur van de huisvesting. “Ik ben blij dat we dit nu samen met de raad kunnen oppakken. We hebben nadrukkelijk om kaders gevraagd, zodat we het straks met z’n allen eens zijn.”

Wouters is zeer positief over de uitkomst – op donderdag 21 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit – maar is ook realistisch. “De raad wil qua aantal niet verder gaan dan 159 asielzoekers, het getal dat in de Spreidingswet wordt genoemd. Tien jaar was voor ons het maximale, maar de raad wil eerst twee jaar en dan een evaluatie.”

De Spreidingswet gaat echter uit van vijf jaar, dus aan Wouters de taak om uit te zoeken wat er wel en niet mogelijk is. “En dan is het aan de raad om een keuze te maken. Al moet ook het COA er een ei over leggen, want het moet wel passen in hun businesscase. Komen we er samen niet uit, dan gaat het naar de staatssecretaris. Die beslist uiteindelijk.”

 

 

 

Bron: Willem-Jan Schampers

 

 

 

 

 

 

Share This
Hide picture