Jupiter & Venus

Jupiter & Venus
Jupiter (860 miljoen km van de aarde) en Venus (200 miljoen km van de aarde) lijken elkaar op 1 maart te raken: de punt van de toren van de H.Clemenskerk past er nog net tussen.
Op de foto is de onderste planeet Venus (re). Morgen bewegen de beide hemellichamen weer van elkaar af, en dan komt Venus het hoogst te staan.
We moeten tot 2040 wachten alvorens de Clemenskerk en de beide planeten weer op één lijn staan!

Kort na zonsondergang staan de H.Clemenskerk en beide hemellichamen op één lijn.

Links zien we Jupiter, rechts Venus

Foto en tekst: Frank van Welie

Share This
Hide picture