Op 22 november j.l overleed Anne Reitsma.

Anne was de oudste vrijwilliger van de LON. Met zijn vele dienstjaren behoorde hij tot die kleine groep vrijwilligers, die de aan de wieg hebben gestaan van LON TV en het echt van stretch af aan hebben opgebouwd, tot wat het nu is. Anne is halverwege de jaren negentig (1995) bij de LON begonnen, de precieze datum is niet bekend.
Aanvankelijk begon hij als cameraman maar vanwege zijn technische achtergrond is hij zich al snel gaan toeleggen op de techniek. Hij zorgde ervoor dat apparaten werden aangesloten en onderhouden.
Daarnaast stelde hij de figuraties in en wist hij de meest uiteenlopende technische problemen vaak op eenvoudige manier op te lossen, door ter plekke een elektronische schakeling te bedenken en die dan ook zelf te bouwen. Jaren lang heeft hij wel zo’n 10 tot 12 uur per week aan de LON besteed. Later werd dat wat minder, vanwege zijn leeftijd.

Vóór zijn pensionering was Anne leerkracht aan de Fontys hogeschool en haar voorgangers. Daarnaast had hij goede contacten met specialisten op de TUE op het gebied van radio- en satellietverbindingen.
De werkzaamheden die hij voor de LON verrichtte waren zowel individueel als collectief van aard. Apparatuur installeren en onderhouden werkt vaak het best alleen.
Maar Anne bezat in sociaal opzicht ook de gave om tijdens vergaderingen en onderling overleg momentjes op een bescheiden maar uiterst heldere manier kenbaar te maken, wat hij van de ontwikkelingen vond en hoe dingen het beste konden worden aangepakt.
Zijn adviezen waren altijd constructief en achteraf zeer waardevol gebleken.
Hij was bij alle ontwikkelingen altijd op de achtergrond aanwezig en dacht mee.

Anne Reitsma heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt voor de tv-tak van de LON, eerst als cameraman en later dus meer op de (technische) achtergrond.
Hij stond daardoor ook mede aan de basis van het uitzendingen van de raadsvergaderingen van de gemeente, waarvoor hem destijds de erepenning in brons van de gemeente Nuenen c.a. is uitgereikt.
Op die manier heeft Anne zich enorm ingezet voor de Nuenense gemeenschap. Dat is opvallend, omdat Anne Reitsma niet uit Nuenen afkomstig is. Hij is geboren in Friesland en woonde in Lieshout.

Enige jaren geleden heeft hij daar een vrijwilligersorganisatie opgezet.
In een dorpswerkplaats gaf hij aan gepensioneerden een cursus foto- en videobewerking.
Het doceren zat hem in het bloed en bij de LON (erkend leerbedrijf) was Anne dan ook één van de stagebegeleiders en een vraagbaak voor deze jongeren.

De LON heeft onschatbaar veel aan Anne te danken en onze vrijwilligers zullen nog vaak aan hem terugdenken. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Adri en zijn familie, die we veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en vrijwilligers
Lokale Omroep Nuenen (LON)

Share This
Hide picture