Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1410 inwoners van de gemeente Nuenen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit vierjaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.
Locoburgemeester Ralf M.M. Stultiëns benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor:

“Wij vinden het belangrijk dat wij weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op wensen en ervaringen. Ik hoop dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen als er veel mensen meedoen, ontstaat er een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Share This
Hide picture