Gemeenteraad Nuenen 12 oktober 2023

Even was het spannend tijdens het debat over de snelfietsroute Eindhoven – Helmond in de gemeenteraad op donderdag 12 oktober.

 

Zoals gebruikelijk begon burgemeester Maarten Houben met het verzoek om enige momenten stilte.

De vergadering verliep soepel en gestaag tot het agendapunt ‘Snelfietsroute Eindhoven – Helmond’ aan de orde kwam.

Hierbij ging het om het deel van de snelfietsroute van de weg Eeneind tot de Kleine Dommel (foto).
Een deel van het tracé waar geen huizen staan.

De Combinatie en het CDA stuurden echter aan tot een debat over het hele tracĂ©, waarbij o.a. de termen ‘Mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid’ en ‘Onbehoorlijk bestuur’ gebruikt werden.

Sleutelwoorden waren verder: Participatie van de bewoners van de parallelweg en veiligheid.

Wethouder Patrick Kok vroeg om een schorsing vanwege het woordgebruik over aansprakelijkheid en onbehoorlijk bestuur.

Na de schorsing wees burgemeester Houben de raad op eerder gemaakte afspraken met betrekking tot ‘met respect en fatsoen een debat voeren’.

Na de schorsing liet wethouder Patrick Kok zien, dat hij -ondanks hij pas kort in Nuenen werkzaam is- uitstekend ingevoerd was.
Goed luisterend, zorgvuldig antwoordend, toonde hij ‘van de hoed en rand te weten’.
Na een tweede schorsing trokken Combinatie en CDA het amendement in.

Overigens: de volgens het rapport niet aanwezige bevers lieten wel de sporen van hun tanden achter op deze doorgeknaagde populier een stukje verderop langs de kleine Dommel.

 

Foto’s en tekst: Frank van Welie / LON

Share This
Hide picture