Gemeente en Politiek

Behandeling PS burgerinitiatief herindeling

Geplaatst op 18 februari 2019

Op 1 februari 2019 is een burgerinitiatief ‘Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen’ door mw. G. Hekker van het Actiecomité Nuenen zelfstandig ingediend. Het onderwerp staat geagendeerd op de voorlopige agenda van de vergadering van Provinciale Staten die op 22 […]

Kerkberichten

Geplaatst op 12 februari 2019

H. Clemens Nuenen: Zaterdag 16 februari 18.30 uur: viering met volkszang. Zondag 17 februari 11.00 uur: viering, Gregoriaans koor.

Hennepkwekerij ontmanteld

Geplaatst op 12 februari 2019

Tijdens een gemeentelijke actiedag op 1 februari op bedrijventerrein Eeneind stuitten de toezichthouders van de gemeente op een hennepkwekerij. De professioneel aangelegde illegale kwekerij was verborgen in een bedrijfspand. Na aantreffen droeg de politie zorg voor de ontmanteling en startte tevens het strafrechtelijk onderzoek. Op last van de burgemeester sluit de gemeente het pand voor […]

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Geplaatst op 12 februari 2019

Op maandag 18 februari 2019 is er een hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. Om 20.00 uur komt het bezwaarschrift aan de orde dat is ingediend tegen het besluit van 12 oktober 2018 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van 16 tijdelijke woonunits aan het […]

Gast van de Raad

Geplaatst op 12 februari 2019

De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de raad’. U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en […]

Vergunningen

Geplaatst op 21 januari 2019

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Inzameling vuurwerkafval op 2 januari

Geplaatst op 31 december 2018

Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om het vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nuenen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval in kunt doen. Sluit de zak goed af. Lever de vuurwerkafvalzak op woensdag 2 januari […]

VUURWERK (OVERLAST)

Geplaatst op 31 december 2018

De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch zorgt het afsteken of opslaan van zwaar (meestal illegaal) vuurwerk ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De gemeente zet zich samen met de politie in om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Afvalinzameling

Geplaatst op 31 december 2018

PMD en Restafvalinzameling Vergeet niet dat de afvalinzameling PMD en restcontainer door de Kerst is verzet naar zaterdag 29 december. Dit betreft de inzameling in gedeelte Nuenen (Keizershof en omgeving), Nuenen West, Gerwen, Eeneind en Nederwetten. Plaats uw afval niet te vroeg buiten.

Opening Gemeentehuis

Geplaatst op 31 december 2018

In het nieuwe jaar kunt u weer terecht vanaf 2 januari 2019. Het gemeentehuis is gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 januari. Na dit lange weekend kunt u voor de burgerlijke stand pas weer terecht op de eerstvolgende werkdag, zijnde 2 januari. Dit valt binnen de wettelijke termijn om een aangifte te doen […]