Inwoners gemeente Nuenen verwachten stijging energielasten door coronawinter

Tussen 28 januari en 18 februari heeft in de gemeente Nuenen een bewonersenquête gelopen. Doel was te achterhalen hoe bewoners in deze tijd over energiebesparing denken en wat zij nodig hebben om stappen te zetten. Ruim driekwart van de deelnemers aan de enquête verwacht dat hun energielasten deze winterperiode hoger zijn dan normaal en 93% wil daar ook iets aan doen. Op 17 februari kregen bewoners tijdens een webinar daarom 10 tips aangereikt om thuis energie te besparen. Wie het EnergyWebinar heeft gemist, kan zich nog aanmelden voor een online EnergyParty op 23, 24 of 25 februari. De enquête, het EnergyWebinar en de EnergyParty’s worden georganiseerd door Stichting Buurkracht, in opdracht van de gemeente Nuenen.

In deze tijd zijn mensen meer thuis dan anders. Ruim de helft van de deelnemers aan de enquête verwacht dat hun energielasten met maar liefst 100 euro of meer per jaar zal stijgen. “Bovendien vindt 62% het heel belangrijk om het klimaat een handje te helpen door minder energie te gebruiken”, vertelt Djoera Eerland, onderzoeker bij Stichting Buurkracht.

Hulp bij energiebesparing
Respondenten krijgen bij voorkeur hulp via een helder overzicht van wat er in de gemeente mogelijk is, een subsidie of aantrekkelijke financieringsregeling en tips van een onafhankelijke expert. “Ook interessant is dat een grote groep bewoners tips en ervaringen van buurtgenoten hoog heeft zitten”, aldus Eerland. “Alléén komt het er vaak niet van, maar samen met de buren ineens wel. Buren vertrouwen elkaar, helpen elkaar en het komt de sfeer in de buurt ook nog eens ten goede.”

Doorstromen naar EnergyParty’s
Vanuit het EnergyWebinar heeft een aanzienlijk aantal deelnemers zich ondertussen aangemeld voor een EnergyParty. Eerland: “Dat is een online bijeenkomst met een kleine groep en een professionele gespreksleider, waarbij het echt gaat over je eigen energieverbruik. Vooraf lijkt energie besparen soms gedoe, maar tijdens zo’n party blijkt dat het meevalt en zelfs leuk is. Mensen gaan elkaar spontaan helpen. Daarom moedigen we ook altijd aan om een paar buren uit te nodigen.” Aanmelden voor een van de EnergyParty ‘s op 23, 24 en 25 februari is nog mogelijk via buurkracht.nl/volg-een-energyparty-met-je-buren-in-nuenen.

Samenwerking Stichting Buurkracht en gemeente Nuenen
Stichting Buurkracht werkt samen met de gemeente Nuenen om bewoners verder op weg te helpen met energiebesparing.

Over Stichting Buurkracht
Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website buurkracht.nl. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor deze partijen heeft Stichting Buurkracht diverse aanpakken, meer informatie hierover is te vinden op stichtingbuurkracht.nl.

Share This
Hide picture