Over LON

LON is een Stichting met een representatief Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) waarin de leden een stroming vertegenwoordigen voor de lokale gemeenschap. Het bestuur van de LON bestaat uit 5 personen, voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden. Middels jaarplannen wordt o.a. het beleid bepaald van de programmering.

Realisatie van de programmering wordt bewerkstelligd door vrijwilligers die zorgdragen voor de redactionele en operationele werkzaamheden bestaande uit, camerawerk, journalistieke activiteiten en montage en technische werkzaamheden.

LON is gevestigd in het Klooster te Nuenen

Vrijwilligersgroep

De vrijwilligersgroep bestaat uit een groep enthousiaste personen die op basis van vrijwilligheid gestalte geven aan de LON. De activiteiten van de vrijwilligers bestaan uit:
– Redactioneel werk
– Journalistieke werkzaamheden
– Technische ondersteuning v.w.b. camera, uitzend-, montage- en computer apparatuur
– Camera werk
– Montage werkzaamheden
– Presentatie en interviews
– Contacten met stakeholders

Op dit moment zijn, naast het bestuur, dagelijks zo’n 40 a 50 vrijwilligers bij radio en tv actief. LON heeft altijd plaats voor mensen die op basis van de bovengenoemde werkzaamheden maatschappelijk actief willen zijn. Het is altijd op basis van vrijwilligheid maar niet vrijblijvend. We zijn tenslotte verantwoordelijk voor de uitzendingen. Indien u interesse heeft, meldt u zich aan door een bezoek te brengen aan de studio in “Het Klooster”.

Share This
Hide picture