Vrijwilligersenquête

Aan de andere kant hebben vrijwilligersorganisaties het tegenwoordig niet gemakkelijk. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te werven en te behouden. Daarnaast worden vrijwilligersorganisaties geconfronteerd met steeds meer regels waaraan men moet voldoen.

De gemeente Nuenen heeft vrijwilligers hoog in haar vaandel staan. Zij wil vrijwilligersorganisaties waar mogelijk ondersteunen. Dat kunnen wij alleen maar doen als wij weten waar uw organisatie tegenaan loopt en welke vragen om ondersteuning bij u leven. Om deze informatie boven tafel te krijgen hebben we een korte digitale vragenlijst ontwikkeld.

Wij roepen alle vrijwilligersorganisaties in Nuenen op mee te werken aan dit onderzoek door het invullen van de vragenlijst. Dit kost u hooguit 10 minuten. De link van de vragenlijst vindt u op www.nuenen.nl/onderzoek. De resultaten van het onderzoek nemen we mee bij het uitwerken van het ondersteuningsaanbod aan vrijwilligersorganisaties en worden voor de zomer van volgend jaar met u gedeeld.

U heeft tot 31 december de tijd om de vragenlijst in te vullen. Maak gebruik van dit aanbod.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Wethouder Hetty Tindemans.

Pagina's: 1 2

Reageer