12 december: Raadsvergadering

Locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.
• Locatiekeuze nieuwbouw De Hongerman
• Modules mobiliteitsbeleid
• Visie op Nuenen c.a.
• Groenbeheerplan 2020-2026
• Nota duurzaamheid 2019-2023
• Evaluatie reclamebelasting 2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Reageer