Drijehornick: De Brabantse ‘IJzeren eeuw’

Van agrarische naar industriële samenleving
In de lezing wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de bevolkingsgroei, van de ambachtelijke nijverheid en huisnijverheid op weg naar industriële productie. Van den Eeden vertelt over de ontwikkelingen in de Brabantse schoen- en leerindustrie, sigarenmakerijen, wolindustrie, suikerproductie, klompenmakerijen en steenfabrieken en het verschil in ontwikkeling tussen steden en regio. Ook de verbeteringen van de infrastructuur zoals wegen en waterwegen komen aan de orde evenals de arbeidsomstandigheden van werklieden en de invloed van de kerk op het proces van industrialisatie.

De Drijehornick-lezing wordt georganiseerd door heemkundekring De Drijehornick op donderdag 21 november vanaf 20.00 uur in basisschool De Dassenburcht aan de Jacob Catsstraat. De toegang voor leden en niet-leden is gratis maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

Pagina's: 1 2

Reageer