Nuenen en professioneel risicomanagement

Nuenen beschikt over een risicobewuste organisatiecultuur. Dit vormt een belangrijke basis en voorwaarde voor goed en adequaat risicomanagement. Het biedt ook het fundament waarop het risicomanagement binnen de organisatie verder kan worden geprofessionaliseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat verdere verbetering van de kwaliteit van het risicomanagement echter nodig is om te komen tot een professioneel en adequaat risicomanagement. De opgestelde aanbevelingen van de rekenkamercommissie dragen bij aan het bereiken van dit resultaat. Met name de informatievoorziening aan de gemeenteraad kan worden verbeterd, zodat deze beter hun kaderstellende en controlerende taken kunnen uitvoeren. De rekenkamercommissie adviseert het college om de gemeenteraad jaarlijks bij de jaarrekening een financieel overzicht te verstrekken van alle projecten (en niet alleen van de grondexploitaties) en heldere spelregels te formuleren wanneer de raad moet worden geïnformeerd. Ook adviseert de rekenkamercommissie het college om de leesbaarheid van de (financiële) rapportage te vergroten door het toevoegen van heldere en samenvattende grafieken.

Het rapport is door de rekenkamercommissie inmiddels aangeboden aan de raadsleden. Het rapport wordt geagendeerd voor de raadscommissie Ruimte van 8 oktober 2019, waar de leden van de rekenkamercommissie aanwezig zijn voor een eventuele toelichting. Vanaf vrijdag 27 september 2019 is het rapport te raadplegen op de gemeentelijke website.

Pagina's: 1 2

Reageer