Inloopbijeenkomst De Hongerman

De inloopbijeenkomsten zijn van 19:30 uur tot 21:30 uur in sporthal de Hongerman. U kunt op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. Er is geen plenair programma, maar op verschillende plekken kunt u met ons in gesprek gaan.

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen-Zuid vastgesteld. Op basis van deze structuurvisie werken we nu verschillende deelprojecten uit. Eén van die deelprojecten is de nieuwbouw van sporthal De Hongerman.
Onderdeel van het gemeenteraadsbesluit is de studie naar de locatie van de nieuwe sporthal. Er is afgesproken dat we gaan onderzoeken of de nieuwe sporthal op dezelfde locatie gesitueerd kan worden, terwijl de huidige sporthal in gebruik blijft.
De studie gaat uitsluitend over ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten. Dit betekent dat we nu – samen met de architect – modellen aan het opstellen zijn waarbij de ruimtelijke en stedenbouwkundige impact wordt aangetoond.

De eerste ontwerpen voor de locatie van de nieuwe sporthal willen we graag delen met betrokkenen (denk aan omwonenden en initiatiefnemers in het gebied).

Pagina's: 1 2

Reageer