Infoavond reconstructie Broekdijk

ln september 2018 is het ontwerp voor de reconstructie van de wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Sindsdien hebben onderzoeken plaatsgevonden, is het ontwerp verfijnd en het bestek opgesteld.
Begin september 2019 start de aannemer met de uitvoering. Naar verwachting duurt de uitvoering tot april/mei 2020. Op www.nuenen.nl/broekdijk vindt u informatie over ontwerp, fasering, verkeersafzettingen en omleidingen. Hoe de exacte planning wordt, hangt af van de aannemer. Zodra hierover meer bekend is, vermelden wij dit op de website. Eventuele vragen kunt u stellen via e-mail: broekdijk@nuenen.nl

Pagina's: 1 2

Reageer