Commissievergaderingen

18 juni 2019 Commissie Ruimte
• Modules verkeersbeleid
• Emmastraat (ruimtelijke kaders)
• Nota Grondbeleid 2019-2025
• SGE woonvisie

19 juni 2019 Commissie Samenleving – Deze commissievergadering is geannuleerd

20 juni 2019 Commissie Algemene Zaken
• Aanpassing reclamenota
• Kadernota Veiligheid
• Evaluatie centrummanagement

27 juni 2019 Gecombineerde commissie
• Jaarrapportages projecten
• Jaarrekening 2018

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Pagina's: 1 2

Reageer