Beheer bermen en sloten

Hoe maken we de bermen en bermsloten natuurvriendelijker?
Door minder vaak te maaien blijven stroken of plukken vegetatie staan waar bloemen en kruiden kunnen bloeien en zaad kunnen zetten. Dieren vinden hier voedsel en schuilmogelijkheden.
In de praktijk worden de bermen en bermsloten 1 of 2 keer per jaar gemaaid, waarbij ongeveer 20% van de vegetatie in stroken of blokken blijft staan. Deze vegetatie wordt de volgende maaibeurt gemaaid, waarbij op een andere plek weer 20 % blijft staan. Zo voorkomen we dat bermen en waterlopen verruigen met struiken.
Op enkele plekken binnen de gemeente passen we een beheermethode toe die speciaal is ontwikkeld voor vlinders, het zogenaamde sinusbeheer. Door een afwisselend maaibeheer ontstaan diverse overgangssituaties in de vegetatie, waar vooral insecten van zullen profiteren. De bermen en bermsloten worden gevarieerder, met ruimte voor meer wilde bloemen en kruiden.

Waarom maken we de bermen en bermsloten natuurvriendelijker?
Buiten de natuurgebieden, zijn bermen en bermsloten in het huidige landschap vaak nog de enige plek waar wilde bloemen en kruiden kunnen groeien. Door het toepassen van natuurvriendelijker beheer ontstaan er leefgebieden voor insecten (zoals wilde bijen en vlinders), vogels, zoogdieren en lokaal zelfs voor reptielen.
Bermen en bermsloten vormen lange linten in het landschap en zijn zo een “groene verbindingsweg” voor wilde dieren en planten. De gemeente draagt zo haar steentje bij aan het behoud van de biodiversiteit.
Daarnaast zijn bloemrijke bermen natuurlijk ook een mooi gezicht om naar te kijken voor bewoners en bezoekers van de gemeente Nuenen!

Hoe zit het met verkeersveiligheid?
Het natuurvriendelijke bermbeheer mag niet leiden tot verkeersonveilige situaties. Langs veel wegen maaien we daarom de eerste meter van de berm vaker. En we maaien de zichthoeken op drukke kruispunten.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over het gemeentelijk groenbeleid kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 040-2 631 631 of per e-mail via gemeentehuis@nuenen.nl.

Pagina's: 1 2

Reageer