Inspraak mobiliteit en leefbaarheid

Inspraak mobiliteit
De mobiliteitsvisie van Nuenen is in december 2017 vastgesteld. Deze visie is doorvertaald naar een mobiliteitsbeleid, dat bestaat uit 8 modules. Eén van de 8 thema’s is leefbaarheid.
U heeft nu de kans om uw mening te laten horen. De inspraakperiode duurt nog tot 10 mei 2019.

Burgerinitiatief AiREAS
Tijdens de inloopbijeenkomst van 18 april is ook AiREAS aanwezig. Dit burgerinitiatief is onlangs in Nuenen begonnen met het meten van geluid, fijnstof, ozon. Hoe goed of slecht is de kwaliteit? Wat zijn de effecten op ons? Welke bronnen van verontreiniging zijn er en hoe staat het met de beïnvloedingsmogelijkheden? Sluit u aan bij AiREAS en denk en praat mee!

Meer informatie
Wilt u weten uit welke modules het mobiliteitsbeleid bestaat? Wilt u de modules bekijken? Of wilt u een inspraakreactie indienen? Bezoek onze website: www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid.

Pagina's: 1 2

Reageer