Help gemeente met omgevingsvisie

In die visie bepalen we de ontwikkelrichting voor Nuenen de komende jaren. Deze visie helpt ons om het dorp te kunnen profileren. In de Brainportregio, maar ook om nieuwe inwoners en of bezoekers te trekken. Dit is een hele mooi kans om te horen van onze inwoners en ondernemers wat zij fijn vinden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Of wat er extra aandacht verdient. We willen weten wat de identiteit is van het dorp. We halen kwaliteiten, ambities en aandachtspunten op.

Enquêteren inwoners
Komende tijd gaan onze medewerkers enquêteren in het dorp. U kunt ze met een vragenlijst tegenkomen bij de weekmarkt, de sportvereniging, de supermarkt, enzovoorts. We willen zoveel mogelijk mensen, jong en oud, vragen stellen over Nuenen Wellicht krijgt u ook de vraag of zij u mogen interviewen. Doet u mee? De vragen staan ook op de website: www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Groepsgesprekken ondernemers
Deze sessies, op 8 en 10 april, bestaan uit ongeveer 10 mensen die samen nadenken over de sterke/ zwakke punten van het dorp en waarmee Nuenen zich kan onderscheiden.

Pagina's: 1 2

Reageer