Eikenprocessierups: plaag

Plaag
De eikenprocessierups is al een flink aantal jaren actief in Nederland. De rups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is deze rups ook actief in Gelderland.

Biologische bestrijdingsmethode
Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische bestrijdingsmethode in te zetten. Het gaat om het bestrijdingsmiddel Xentari. Dit is een biologisch middel en is niet schadelijk voor mens en milieu. Ook de natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipwespen en -vliegen, bijen en mijten, worden niet door het middel aangetast. Behalve dat het een milieuvriendelijk middel is, werkt het middel ook preventief. De bestrijding met Xentari gebeurt op het moment waarop de jonge rupsen zich in de bomen begeven om zich vol te vreten. De rupsen hebben dan nog geen brandharen ontwikkeld en zijn dan nog niet schadelijk. Zo worden ze dus voordat ze schadelijk zijn al vernietigd. Ook is het werken met dit product voor de betreffende medewerker aangenamer dan werken volgens traditionele methodes zoals zuigen of branden.

Uitvoering
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We verwachten in week 18 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaamheden ook ‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de KCC, telefoon 040-2631699.

De eikenprocessierups en beschermde vlindersoorten
Bij de bestrijding van de eikenprocessierups wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. (Zie www.vlinderstichting.nl/eikenprocessierups)

Wat moet u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties aan de ogen en de luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aanraking bent gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. Dit zijn pijlvormige haren. U kunt het beste meteen contact opnemen met de huisarts en bij acute gevallen de eerste hulp inschakelen. Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s neemt u contact op met de GGD (www.ggd.nl)

Bestrijding in buitengebied
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te grijpen in het natuurlijke proces en zal daarom alleen op die plekken spuiten waar de eikenprocessierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid zijn. Dit betekent dat alleen langs wegen en fiets- en wandelpaden in het buitengebied waar (grote) eikenbomen staan met Xentari wordt gespoten. De eikenbomen die zich bijvoorbeeld in het bos bevinden, worden niet met het bestrijdingsmiddel behandeld. De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt dus louter uit oogpunt van volksgezondheid. De eikenbomen waar deze rupsen in voorkomen ondervinden geen grote hinder van de rupsen.

Dit jaar ook bestrijding binnen de bebouwde kom
De bomen binnen de bebouwde kom worden behandeld met het biologisch bestrijdingsmiddel. Hierbij zullen alleen de bomen langs wegen en fiets- en wandelpaden behandeld worden met Xentari. Daarom worden alleen op plaatsen waar veel of vaak mensen komen de bomen volgens de nieuwe methode behandeld.

Pagina's: 1 2

Reageer