Parkeermaatregelen Ouwlandsedijk

Om de verkeersveiligheid te verbeteren bij basisschool De Rietpluim en kinderdagverblijf/bso Kids Society Erica treft de gemeente op de Ouwlandsedijk parkeermaatregelen per 7 januari 2019.

De maatregelen bestaan uit:
1) het aanwijzen van een parkeerstrook voor halen en brengen van schoolkinderen;
2) het instellen van een verbod om langs het noordelijk deel van de Ouwlandsedijk stil te staan.
Na overleg met de basisschool, kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang, VVN afdeling Nuenen en de politie hebben we een verkeersbesluit voor de parkeermaatregelen genomen.

Vragen
Als u vragen heeft over de parkeermaatregelen, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen, via telefoonnummer (040) 2631 631.

Reageer