Herindeling

Gedeputeerde Staten willen het herindelingsadvies aanhouden in afwachting van het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Het is nu aan de procedurevergadering van Provinciale Staten hoe met dit voorstel van Gedeputeerde Staten om te gegaan. De verwachting is dat hierover dinsdag 4 december a.s. meer duidelijkheid is.

Reageer