Geboren voor het licht

Zondag, 9 december 2018 om 10.00 uur is er in ’t Kruispunt te Geldrop een Verhaaldienst met Hans Bouma, verhaal en poëzie, en Paul Weijmans (piano). Een echte aanrader om Hans Bouma te ontmoeten in deze viering in de Protestantse Kerk in Geldrop.

Over de blindgeborene, die blinde man die door Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Geboren voor het licht, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Paul Weijmans muzikaal deelneemt.

Het bijzondere aan deze kerkdienst is de vorm, waarin tekst en muziek in elkaar overlopen.
Het besef van woorden wordt niet alleen ondersteund maar ook versterkt door melodische klanken.

Het verhaal van de blindgeborene, dat op deze tweede Adventszondag een verrassende dimensie krijgt, wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Mens die liefde doet. Paul Weijmans zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn gedichten neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Reageer