Inburgering Vergunninghouders

De oorspronkelijke indeling ging uit van een rij van 12 woningen en een rijtje van 4 woningen. De afvaardiging van de klankbordgroep stelde voor het terrein in te delen in hofjes of kleinere rijtjes. We hebben hier in de nieuwe verkaveling rekening mee gehouden.
Wooninc heeft vervolgens de vergunning aangevraagd. Na toetsing en verlening door de gemeente Nuenen kan Wooninc de grond bouwrijp maken, de woningen aankopen en plaatsen en tot slot als verhuurder optreden.

De woningen zijn bedoeld voor eenpersoonshuishoudens die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning. Het kan hier gaan om alleenstaanden, starters, vergunninghouders, arbeidsmigranten en studenten. Maximaal de helft van de woningen wordt toegekend aan vergunninghouders, de rest wordt toegekend aan mensen met een sociaal en economische binding met Nuenen. Mensen die een woning toegewezen krijgen, mogen er voor de duur van maximaal 2 jaar wonen. Daarna moeten zij doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Dit noemen we flexwonen.

Reageer