Duurzaam bij Weverkeshof

Op woensdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Op veel plaatsten in het land word deze datum aangegrepen om aandacht te vragen voor een groenere wereld. Daarbij hoort het terugdringen van broeikasgassen die de klimaatveranderingen aanwakkeren en het beschermen van de soortenrijkdom of biodiversiteit. Maar ook bijvoorbeeld dierenwelzijn en aanpak van lucht, bodem en water vervuiling. Dit vinden wij als Weverkeshof erg belangrijk en we zouden graag zien dat andere groene organisaties en ondernemers in en rond Nuenen elkaar hierin kunnen vinden en versterken.

Iedereen is van harte welkom vanaf 17.00 uur op Weverkeshof. Op het programma, dat om 17.30 uur begint, staat onder andere een presentatie over Voedselbossen. Deze staan momenteel erg in de belangstelling omdat ze op een duurzame manier voedsel produceren.

Op Weverkeshof zijn we sinds kort een Voedselbosje aan het opzetten en we kunnen hiervoor nog vrijwilligers gebruiken! Daarnaast vertellen we over onze andere duurzame activiteiten en geven we graag ruimte aan andere organisaties om die verbinding met anderen te zoeken door zelf een korte presentatie te geven.

Hierna is er vanaf ongeveer 18.45-tot 19.30 uur tijd om verder met elkaar kennis te maken en ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Geïnteresseerden voor zowel deelname als presentaties worden vriendelijk gevraagd om zich uiterlijk maandag 8 oktober aan te melden via info@weverkeshof.nl

Deelname is kosteloos en zoals altijd staat de koffie klaar!

Reageer