Compensatie ziektekostenverzekering

De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensatie voor het verplicht eigen risico voor de ziektekostenverzekering. De tegemoetkoming voor 2018 bedraagt, afhankelijk van uw inkomen, € 300 tot € 385.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming geldt een aantal voorwaarden:
• U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
• U bent op 1 januari 2018 21 jaar of ouder en;
• U heeft over de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017 het eigen risico voor de ziektekostenverzekering volledig betaald.

Inkomen
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum. De precieze voorwaarden zijn uitgebreid beschreven in het aanvraagformulier.

Aanvragen
U kunt tot 1 januari 2019 de tegemoetkoming voor 2018 aanvragen. Als u nog geen aanvraagformulier voor 2018 heeft ontvangen dan kunt u dit formulier vanaf 1 oktober ophalen op het gemeentehuis of het CMD (aan de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier vanaf 1 oktober worden gedownload van de website van de gemeente Nuenen.

Reageer