Vacatures adviesraad sociaal domein

Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om een integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de Gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert het College van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand in de avond. De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD is onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen c.a. die nadenken
• over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te behouden,
• over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken,
en daaruit conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures
Wij zoeken twee enthousiaste mensen
• die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, hoe hun welbevinden te vergroten en hoe de sociale en persoonlijke samenhang te verstevigen,
• met uitstekende communicatieve vaardigheden om in teamverband de beleidsadviezen te kunnen formuleren,
• met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige affiniteit met of kennis van gemeentelijke regelingen en organisaties.

Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden hebben een pre. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl).
Je kunt solliciteren door vóór 11 oktober 2018 een brief of E-mail met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk ondersteuner van de ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van Onzenoort, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671CK Nuenen, m.vanonzenoort@nuenen.nl.

Reageer