Vergunninghouders: Nuenen voldoet

De gemeente Nuenen kreeg voor de eerste helft van dit jaar de opdracht om voor 18 personen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, woonruimte te verzorgen. In 2017 is het niet gelukt om alle personen te plaatsen. Er stonden nog 7 mensen op de wachtlijst. In totaal moesten er dus 25 personen aan woonruimte geholpen worden. Geen eenvoudige opgave omdat er in Nuenen weinig sociale huurwoningen zijn en er nog geen nieuwe woningen gebouwd zijn. Toch is het gelukt om de 25 mensen woonruimte te bieden. Er waren alleenstaanden en gezinnen bij. Er zijn door de woningcorporatie 9 woningen toegewezen aan vergunninghouders. Voor de tweede helft van 2018 moet de gemeente Nuenen nog eens 15 personen plaatsen in een woning. Eén persoon daarvan is een nareiziger. Het betreft een kind uit een gezin wat al langer in Nederland verblijft.Het komt helaas vaker voor dat er gezinsleden moeten achterblijven omdat het reizen voor hen onmogelijk is. Op het moment dat zij wel kunnen komen worden zij weer herenigd met het gezin. Gemeente Nuenen heeft er alle vertrouwen in dat zij aan de taakstelling zal voldoen. Omdat we voor de eerste helft van 2018 al aan de taakstelling hebben voldaan én de achterstand van 2017 hebben ingelopen verwachten we dat het verscherpt toezicht vanuit de Provincie op dit onderwerp zal worden opgeheven.

Meer informatie in de Gemeentelijke Nieuwsbrief Vergunninghouders

Reageer