Nuenen en Verdonk: overeenstemming

In de rechtszaak tussen gemeente Nuenen en Verdonk c.s. is op 30 september 2015 vonnis gewezen. De door de gemeente tegen Verdonk c.s. ingestelde vordering is door de rechtbank Noord-Holland afgewezen. De vordering van Verdonk c.s. tot vergoeding van de door hem geleden schade als gevolg van de ten onrechte door de gemeente Nuenen gelegde beslagen is door de rechtbank toegewezen.
Mediation
Partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan over de hoogte van de door de gemeente Nuenen aan Verdonk c.s. te vergoeden kosten en schaden. Inzet van beide partijen was om er gezamenlijk in der minne uit te komen. Dit is gelukt, mede door inschakeling van een mediator. Partijen zijn, op basis van onderbouwing van de kosten en geleden schade, overeengekomen dat de gemeente een bedrag van € 438.500 vergoedt aan Verdonk c.s.. Een deel hiervan was al betaald.
Einde aan traject Met bovenstaande uitkomst komt een eind aan een langdurig (juridisch) traject tussen de gemeente en Verdonk c.s..
Het dossier naar aanleiding van het onderzoek naar onrechtmatigheden bij grondtransacties kan nu definitief door de gemeente worden gesloten.

Reageer