Wethouder Van Brakel zet beleid voort

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben ervoor gezorgd dat er nieuwe volksvertegenwoordigers zijn verkozen in de gemeenteraad. De partijen W70, Groenlinks, CDA en SP vormen samen het college van burgemeester en wethouders. Twee wethouders bleven, twee wethouders vertrokken én er kwamen twee nieuwe wethouders.

Wethouder Caroline van Brakel bleef. Zij blijft verantwoordelijk voor het programma Huisvesting, Inburgering en Participatie Vergunninghouders. Dat zorgt voor continuïteit en stabiliteit bij dit programma. Wethouder Van Brakel: ‘De gemeente Nuenen heeft de taak om vluchtelingen met een verblijfsvergunning onder te brengen. Dat is een opdracht die niet altijd eenvoudig is om in te vullen. Ik ben blij dat ik me sterk mag blijven maken voor de plaatsing en inburgering van vergunninghouders in onze dorpen. Ik ben er trots op dat we de taakstelling van het eerste half jaar 2018 hebben behaald. We gaan er natuurlijk vol voor om ook de taakstelling voor de tweede helft van 2018 te behalen.’ Wethouder van Brakel blijft coördinerend wethouder totdat de tijdelijke huisvesting op het Witte Hondpad is gerealiseerd. Daarna zal Ralf Stultiëns, wethouder Sociaal Domein verantwoordelijk zijn voor de inburgering en participatie van vergunninghouders.

Het college van Nuenen bestaat naast wethouder Van Brakel uit Burgemeester Maarten Houben, wethouder Joep Pernot, wethouder Ralf Stultiëns en wethouder Hetty Tindemans.

Reageer