Nuenen koestert waardevolle bomen

Nuenen streeft ernaar om bossen te behouden en de recreatieve waarde, natuurwaarde en biodiversiteit te vehogen. Daarvoor wordt in de bossen geïntegreerd bosbeheer toegepast. Bij deze aanpak streeft Nuenen naar een combinatie van natuur, recreatie en houtproductie. De meest zichtbare maatregel voor u als bezoeker van het bos, is het kappen van bomen. En afgelopen winter hebben we in delen van het bos op de Papenvoortse Heide nieuwe bomen aangeplant. Sommige bomen willen we niet kappen omdat ze extra waardevol zijn voor de biodiversiteit en zo een waardevol ‘OAD’ natuurnetwerk vormen. OAD staat voor Oude, Aftakelende en Dode bomen. Deze bomen vormen zogenaamde ‘habitatbomen’. Ze sterven op natuurlijke wijze af maar zijn bijzonder waardevol voor veel planten en dieren. Denk aan insecten, paddenstoelen, mossen en vogels zoals spechten.

Zorgvuldige selectie, met veiligheid voorop
Bij het uitkiezen van de bomen die de functie ‘habitatboom’ krijgt, staat veiligheid van de bezoekers voorop. Dus kiezen we alleen bomen die minimaal één boomlengte van paden en wegen staan. Sommige stukken bos laten we helemaal met rust. We kappen er geen bomen waardoor deze gebieden de ‘OAD‘ netwerken verbinden met elkaar. Ook voor het bos buiten het netwerk met natuurkernen is er naast recreatie en houtproductie aandacht voor natuur. Plekken met specifieke natuurwaarden zoals holtebomen, dassenburchten, roofvogelhorsten, mierenhopen e.d. worden altijd ontzien.

Waar komt het ‘OAD-netwerk’?
Het Nuenense ‘OAD-netwerk’ wijzen we aan in de vier grotere bosgebieden van de gemeente. Dit zijn de Collse- en Refelingse Heide, Papenvoortse heide, Vaarlese Heide en de Pastoorsmast. Bosgroep Zuid Nederland voert in opdracht van de gemeente het beheer van deze gebieden uit. Zij zijn daarmee het eerste aanspreekpunt via telefoonnummer 040-3034941 of per e-mail via m.griek@bosgroepen.nl

Reageer