Controle op parkeren en bromfietsen

Gemeente Nuenen heeft een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema parkeren en (brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Voor het gehele centrum van Nuenen geldt een parkeerverbodszone. Dit houdt in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de daarvoor bestemde vakken en parkeerhavens. Op overige plaatsen is parkeren niet toegestaan. U herkent de parkeerverbodszone aan de volgende verkeersborden. Voor een overzicht van de parkeerverbodszone in het centrum van Nuenen zie de bijgevoegde plattegrond.

Parkeren is niet toegestaan:
– op het trottoir;
– bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
– langs een gele onderbroken streep;
– op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;
– in plantsoenen;
– op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
– voor een inrit of uitrit;
– op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Wist u dat:
De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is?

(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte (brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moeten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse aanwezige verkeersborden. Als u toch (brom)fietst op het trottoir riskeert u een boete.

Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. Als u toch over de weekmarkt (brom)fietst riskeert u een boete.

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden via www.overheid.nl. Bij constatering van een overtreding kan er door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct een proces-verbaal worden opgemaakt.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

Reageer