5 juli Raads- en commissievergadering

Locatie: het Klooster – raadzaal, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.• Kaderbrief 2018-2022
• Mobiliteitsbudget
• Aanvullend budget woonwagenlocaties 2018

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl
Aansluitend is er een extra Gecombineerde commissievergadering

5 juli Gecombineerde commissievergadering
Locatie: het Klooster – raadzaal, aanvang na de raadsvergadering
• Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Reageer