Convenant buurtbemiddeling getekend

Rondom buurtbemiddeling werken meerdere partijen samen, namelijk de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo, de woningcorporaties Helpt Elkander, Wooninc. en Compaen en de Politie Zuidoost-Brabant. De LEV-groep voert buurtbemiddeling in hun opdracht uit. Om dat te kunnen doen, hebben deze partijen het Convenant Buurtbemiddeling Dommelvallei ondertekend. Door goede samenwerkingsafspraken kan buurtbemiddeling succesvol worden ingezet. In dit artikel leest u wat buurtbemiddeling is en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Buurtbemiddeling
De meeste buren kunnen het goed met elkaar vinden: ze gaan prettig met elkaar om, maken een praatje en komen misschien bij elkaar over de vloer. Maar dit is helaas niet altijd het geval. Soms lukt dit niet omdat de relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins, wat langzaam uitgroeit tot zo’n groot conflict, dat het uiteindelijk zelfs van invloed is op het woonplezier van iemand. Gelukkig komt dit niet heel vaak voor. Overkomt het u toch, dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Een goed gesprek doet soms wonderen.

Wanneer kunt u buurtbemiddeling inschakelen?
In een heleboel gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Daarbij gaat buurtbemiddeling er wel van uit dat u zelf ook geprobeerd heeft om het probleem bespreekbaar te maken. U kunt buurtbemiddeling bijvoorbeeld inschakelen voor de volgende problemen: geluidsoverlast, bedreiging/verbaal geweld, problemen over de tuin, kinderen die ongewenst verdrag vertonen, dieren, rommel/troep.

Buurtbemiddeling helpt niet altijd
In sommige gevallen kunnen de buurtbemiddelaars niets betekenen. Als er bijvoorbeeld sprake is van buitengewone agressie, ernstige verslavingsproblematiek of psychiatrische problematieken is buurtbemiddeling niet geschikt. Betrokkenen moeten aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn. Conflicten binnen families, met instanties en waar een rechtsprocedure speelt worden ook niet opgepakt.

Hoe werkt het?
Een bemiddeling start altijd met een melding bij Buurtbemiddeling. Dit kan door een inwoner, woningcorporatie, politie of andere hulpverlener worden gedaan. Er volgt een telefonische intake en er worden 2 bemiddelaars geselecteerd. De bemiddelaars voeren eerst een gesprek met de melder en daarna met de buren. Daarna volgt, indien beide partijen akkoord zijn, een bemiddelingsgesprek met beide partijen samen en worden er afspraken gemaakt. Na enige tijd nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen, om te kijken hoe het ervoor staat.

Geen rijdende rechter
Buurtbemiddelaars zijn geen rijdende rechters. Het zijn vrijwilligers die geschoold zijn in het bemiddelen. Zij doen geen uitspraken en hebben hier ook geen bevoegdheid voor. Daarom is het noodzakelijk dat beide partijen willen meewerken aan buurtbemiddeling. In 70% van de gevallen komen we samen tot een oplossing.

Contact
Wilt u een beroep doen op buurtbemiddeling, dan kunt u zich aanmelden per mail via BBdommelvallei@levgroep.nl of telefonisch via 049-2598989. Ook kunt u terecht op de website: www.problemenmetjeburen.nl. Wanneer u interesse heeft om zelf een buurtbemiddelaar te worden kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen via een van de bovenstaande kanalen.

Reageer