Raadsvergadering

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de Raadsvergadering op 31 mei 2018, Aanvangstijd 19:30 uur in het Klooster. De agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

Onderwerpen o.a.
• Vervolgstap Vallestap e.o.
• Wijziging tarieventabel leges
• Extra krediet vervanging hockeyveld A HCN
• Uitbreiding huisvesting Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)
• Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Convenant Stedelijke gebied (SGE)
• Zienswijzen van: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), WSD, GGD, Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Dienst Dommelvallei (DDV)

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Reageer