Kwaliteit dienstverlening gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen wil graag van haar inwoners horen wat zij van onze dienstverlening op het gebied van jeugdhulp en sociale zaken vindt. Op de website van de gemeente Nuenen staan drie korte vragenlijsten (www.nuenen.nl/onderzoek). Eén vragenlijst is bestemd voor ouders/verzorgers die in 2017 te maken hebben gehad met een vorm van jeugdhulp/zorg aan hun kind(eren). Eén vragenlijst is bestemd voor de jongeren die hulp hebben ontvangen. De derde vragenlijst is bestemd voor inwoners van Nuenen die een uitkering ontvangen van de sociale dienst. De inwoners die gebruik maken van ondersteuning of zorg, zoals huishoudelijke hulp of een vervoersvoorziening, hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Als u hoort tot één van vier genoemde groepen dan vragen wij u vriendelijk de vragenlijst op internet die voor uw situatie geldt in te vullen of de schriftelijke vragenlijst aan ons terug te sturen.
Samen maken wij onze dienstverlening beter!

Reageer