Commisievergaderingen

U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.15 mei 2018 Commisesie Ruimte
• Vervolgstap Vallestap e.o.
• Zienswijze Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
16 mei 2018 Commissie Samenleving
• Uitbreiding huisvesting Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)
• Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Zienswijze WSD en GGD
17 mei 2018 Commissie ABZFin
• Verordening raadgevend referendum
• Extra krediet vervanging hockeyveld A HCN
• Wijziging tarieventabel leges
• Convenant Stedelijke gebied (SGE)
• Zienswijze Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Dienst Dommelvallei (DDV)

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Reageer