Inzet formatie W70, CDA, Gr.LINKS en SP

Op basis van het verslag van de informateurs, hebben in de afgelopen weken gesprekken plaatsgevonden met de fracties van W70, CDA, GroenLinks, SP, D66 en Combinatie Nuenen c.a.. Voornoemde gesprekken zijn – zonder uitzondering – zeer constructief verlopen. De formateurs zijn tot de conclusie gekomen, dat het door alle partijen gewenste krachtige nieuwe college van burgemeester en wethouders het meest voor de hand ligt middels het formeren van een coalitie met W70, CDA, GroenLinks en SP. De komende weken zal daarom verder worden gesproken met deze vier partijen, met als insteek het vormen van de nieuwe coalitie. De inzet van de formateurs, is om een zo breed mogelijk gedragen coalitieakkoord te presenteren. Daarom wordt ook aan de overige raadsfracties (D66, Combinatie Nuenen c.a., VVD en PvdA) gevraagd inbreng te leveren voor voornoemd akkoord. Zij kunnen deze input desgewenst sturen naar beide formateurs.

Reageer