Gezamenlijke aanpak problemen griepgolf

Door de aanhoudende griepgolf zijn knelpunten ontstaan in de hele zorgketen. Door goede samenwerking, het tijdelijk bijplaatsen van extra bedden in de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen, de optimale inzet van medewerkers en bij sommige organisaties ondersteuning van vrijwilligers van het Rode Kruis zijn op dit moment de grootste knelpunten in de in- en uitstroom van patiënten in de ziekenhuizen onder controle. De verwachting is dat de griepgolf nog aanhoudt. Daarom wordt de situatie op bestuurlijk niveau nog zeker twee weken door de ziekenhuizen en de andere zorgaanbieders (verpleeghuizen en wijkverpleging) uit de regio nauwlettend in de gaten gehouden. De zorgaanbieders zetten zich met man en macht in om de overlast voor patiënten zoveel mogelijk te beperken. Toch moeten patiënten helaas in enkele ziekenhuizen nog steeds rekening houden met het afzeggen van geplande operaties en langere wachttijden en vragen zorgaanbieders om begrip voor deze situatie. Ook in de wijkverpleging is het niet altijd mogelijk om direct elke zorgvraag te beantwoorden.

Reageer