Uitbreiding toelating tot minimaregelingen

Voortaan kunnen meer inwoners gebruik maken van onze minimaregelingen! De toelatingseis om in aanmerking te komen is uitgebreid van 110% naar 120%. Deze verruiming geldt voor bijzondere bijstand, inkomenstoeslag, maatschappelijke bijdrage en collectieve zorgverzekering. Op onze website vindt u meer informatie. Lees de overige voorwaarden goed door en maak gebruik van het aanvraagformulier om een aanvraag te doen. Neem voor vragen contact op met Administratie Sociale Zaken (040) 2631 631.

Reageer