Nuenen controleert op plakken en kladden

Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema plakken en kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

In onze gemeente is het verboden om de volgende plaatsen te (laten) beplakken, bekladden of bekrassen:
– op een openbare plaats;
– op een roerende of onroerende zaak indien dit vanaf de weg zichtbaar is.

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente zijn speciale aanplakborden geplaatst, waarop u bekendmakingen en meningsuitingen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor reclame-uitingen. Het plakken en dergelijke van reclame-uitingen is in beginsel binnen de hele gemeente verboden.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. Als de overtreding op meer plaatsen is begaan (bijvoorbeeld het plakken van posters) kunnen wij handhavend optreden, mogelijk door toepassing van bestuursdwang. De regelgeving over plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2:42 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt de APV vinden via www.overheid.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

Reageer