Cursus natuurfotografie voorjaar ’18

Wegens het enorme succes en belangstelling van de cursus natuurfotografie in Nuenen hebben wij deze cursus voor de 15e keer georganiseerd en hiervoor kunnen IVN-leden maar ook niet IVN leden zich opgeven.
Fotografie heeft de afgelopen jaren een vogelvlucht genomen. Steeds meer mensen houden zich hier mee bezig en mogelijkheden zijn er legio. Iedereen kan dit op zijn eigen niveau en behoefte invullen. Ook binnen het IVN heeft de fotografie zijn plaats veroverd en de combinatie met onze prachtige natuur is natuurlijk een extra dimensie die we hierbij kunnen betrekken. We hebben daarom een cursus georganiseerd die is opgezet en wordt gegeven door Frans van den Boom.

De cursus ziet er als volgt uit:
Maandagavond 10 april : basistechniek van de fotografie. Mogelijkheden camera’s, diafragma, sluitertijd enz.
Maandagavond 24 april: creatief aan de slag. Techniek, scherptediepte, compositie enz.
Zaterdagochtend 29 april : praktijk in een van de natuurgebieden van Nuenen c.a..
Maandagavond 08 mei : napraten over de praktijk en het bespreken van de ingezonden foto’s door middel van de computer en beamer.

De theorielessen zijn van 20.00 uur tot 22.15 uur met een korte pauze. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De praktijkochtend is van 9.00 uur tot 12.00 uur. De lessen worden gegeven in de IVN –ruimte van het Klooster, Park 1 te Nuenen. Het meenemen van de eigen digitale camera met handleiding is bij alle theorielessen en praktijkdag nodig .

Aanmelding voor de cursus kan met een mailreactie naar ivn-natuurfotografie@outlook.com Met vermelding van uw uw naam, volledig adres en telefoonnummer.

De kosten van de cursus inclusief cursusmateriaal, bedraagt voor niet leden € 40,00
leden betalen € 35,00

Gelieve het bedrag te voldoen vóór aanvang van de cursus
op rekening nummer: NL97 RABO 01091.20.108 t.n.v. penningmeester IVN Nuenen o.v.v. cursus natuurfotografie voorjaar 2017. Deelname wordt geregistreerd na ontvangst van uw betaling .
Het maximaal aantal cursisten is 12 personen. Overige aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Aanmeldingen gelden op volgorde van binnenkomst. Voor info : 0622754367
Zie ook www.ivn.nl/nuenen

Reageer