Balies op 19 februari gesloten

De gemeente is bezig met de invoering van iBurgerzaken. Vanwege de voorbereidingen zijn de balies op 19 februari gesloten. Er kunnen dan geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnen lopen kunnen helaas niet worden geholpen.
Vanaf 1 maart kan men burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 uur per dag en overal. Het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden. Met Iburgerzaken regelt u dit simpel en veilig zelf. Later dit jaar kunt u ook reisdocumenten en rijbewijzen digitaal aanvragen. Verhuizingen en verzoeken om uittreksels zijn al digitaal door te geven en op te vragen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een afspraak te maken als u dit prettiger vindt.
U kunt een afspraak maken via onze website nuenen.nl in de digitale agenda op de pagina Afspraak maken.

Groen afvalinzameling
Verspreid in Nuenen staan 14 groenbakken die bedoeld zijn voor het tuin- en snoeiafval van onze inwoners. Dus niet voor het bedrijfsafval van hoveniers. Op de foto’s de bijna wekelijkse hoeveelheid aangeboden groenafval in de Lissevoort, Gerwen en Nederwetten. Dat kan hier nooit allemaal vandaan komen, daarvoor is het teveel. We gaan als gemeente Nuenen toezien dat hoveniers hun bedrijfsafval niet legen in of bij de 14 groenbakken. Heeft u zelf een volle aanhanger snoeiafval, los dit dan direct bij de milieustraat (gratis). Helpt iemand u met uw tuin, het snoeien en het afvoeren van dit snoeiafval, geef dan uw milieupasje mee naar de milieustraat, dan is dit snoeiafval afvoeren gratis.
Laten we er samen voor zorgen dat de groenbakken een succes blijven. Samen houden we Nuenen schoon.

Nieuwsbrief nieuwe Nuenenaren
Er is weer een actuele Nieuwsbrief over de voortgang van de huisvesting en integratie van de aan Nuenen toegewezen vergunninghouders. Daarin o.a. kort aandacht voor de voortgang tijdelijke huisvesting aan het Witte-Hondpad, wat Nuenen doet met de kritiek op het taalonderwijs voor vluchtelingen en een terugblik op de gezellige Applausborrel voor alle betrokkenen in Het Klooster. Nieuwsbrief 9 staat op Nuenen.nl: ga naar de speciale pagina Inburgering Vergunninghouders, met één klik onderaan te bereiken.

Proef voor zorgvragers en mantelzorgers
Om mensen met geheugenproblemen als gevolg van ziekte of leeftijd en hun mantelzorger te steunen zal de gemeente Nuenen c.a., in samenwerking met de bedenkers van Spiqle Agenda, een proef starten. Deze proef richt zich op het verbeteren van het welzijn van de zorgvrager én mantelzorger. De geselecteerde kandidaten krijgen een beeldscherm waarop alle belangrijke berichten en afspraken staan die nodig zijn om overzicht te houden op de dag en week. Dit scherm staat 24 uur per dag aan en is volgens een vast patroon ingedeeld. De mantelzorger kan dit via een eenvoudige app bijhouden. De zorgvrager zelf hoeft dus helemaal niets te doen. Tevens kan op het scherm aangeven worden wanneer maaltijden en medicijnen moeten worden ingenomen. Tenslotte kan er via een ‘direct bericht’ ook een urgente boodschap worden geplaatst.

Voor deze proef zijn wij op zoek naar kandidaten die:
• Last hebben van een afnemend korte termijn geheugen als gevolg van ziekte of leeftijd
• En die tevens iemand hebben die (mantel)zorg verleent en in het bezit is van een smartphone op basis van IOS (Apple) of Android (Samsung en andere).

Deze kandidaten krijgen één jaar lang de beschikking over het beeldscherm en de app van Spiqle Agenda. Installatie en instructie verloopt in overleg met u en het team van Spiqle. Meedoen aan de proef kost helemaal niets. Wilt u meer informatie kijk dan op de website van (https://spiqle.nl). Aanmelden kan vanaf heden via: https://spiqle.nl/nuenen
of bij het loket van het CMD (Berg 22C in het gebouw van de Apotheek)
Deze proef kent een beperkte beschikbaarheid. Na aanmelding wordt er altijd contact opgenomen. Als je wordt geselecteerd maken we een afspraak voor het plaatsen van het scherm en voor het geven van de uitleg voor het gebruik van de app.

Reageer