Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook zijn er dan Dorps- en Wijkraden Verkiezingen. Daarnaast is er ook een raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de Sleepwet genoemd.

Kandidaatstelling
Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nuenen plaats. Kandidaten die willen deelnemen aan de verkiezing van de leden van de raad kunnen op die dag de lijsten van kandidaten (model H 1) inleveren van 9.00 tot 17.00 uur bij het gemeentehuis in Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2, bij het daar gevestigde centraal stembureau bij de afdeling Dienstverlening.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen op 21 maart, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Nuenen woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Referendum
Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Nuenen woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Dienstverlening of downloaden van onze website: www.nuenen.nl . De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk door de gemeente zijn ontvangen op vrijdag 16 maart 2018. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente
(alléén voor het referendum)
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Dienstverlening of downloaden van onze website: www.nuenen.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Reageer