Ophaaldag papiercontainer verandert

Werd voorheen uw papiercontainer op donderdag opgehaald? Dan is dat vanaf nu op dinsdag of woensdag. Zorg ervoor dat uw container om 7.30 uur buiten staat, want ook de ophaaltijd kan veranderen. Bekijk op onze website uw digitale afvalkalender.nuenen.nl.

Waarom? In de bebouwde kom werd het wel heel druk op donderdag bij de clusterplekken met al het aangeboden afval (GFT+E, PMD, restafval en papier). Daarom is de papierinzameling voortaan op dinsdag of woensdag.

Reageer