Gemeenteraadsverkiezing 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Kandidaten die willen deelnemen aan de verkiezing van de leden van de raad worden opgeroepen zich te melden bij het centraal stembureau van de gemeente.

Kandidaatstelling
Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nuenen plaats. Op die dag kunnen lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd van 9.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2, bij het daar gevestigde centraal stembureau bij de afdeling Dienstverlening.
De benodigde formulieren voor:
• de lijsten van kandidaten (model H 1)
• de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
• machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
• de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Reageer