Ophaaldag papiercontainer verandert

Werd voorheen uw papiercontainer op donderdag opgehaald? Dan is dat vanaf 1 januari 2018 op dinsdag of woensdag. Zorg ervoor dat uw container om 7.30 uur buiten staat, want ook de ophaaltijd kan veranderen. Bekijk op onze website uw digitale afvalkalender.nuenen.nl.

Waarom? In de bebouwde kom werd het wel heel druk op donderdag bij de clusterplekken met al het aangeboden afval (GFT+E, PMD, restafval en papier). Daarom verandert dit vanaf 1 januari 2018 en is de papierinzameling voortaan op dinsdag of woensdag.

Vragen? Neem contact op met de gemeente via: 040 263 16 31 of via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl.

Reageer